วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/04/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4115 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกรือซอ ระหว่าง กม.7+850 – กม.9+518 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/04/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4067 ตอน แบหอ – รือเสาะ ระหว่าง กม.14+800 – กม.25+226 LT., RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/04/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน เขากง – โคกสุมุ ที่ กม.5+680 (โรงเรียนนิรันดรวิทยา) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/04/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ – ปูต๊ะ ที่ กม.186+530 (โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/03/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4107 ตอน มะรือโบ – ตันหยงมัส ระหว่าง กม.6+836 – กม.8+950 ระยะทาง 2.114 กม. ปริมาณงาน 25,476 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/03/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4322 ตอน ยานิง - บูเก๊ะตาโมง ระหว่าง กม.1+550 - กม.5+456 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,918 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/03/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน ดุซงญอ – ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.16+675 – กม.17+000 ระยะทาง 0.325 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม – ปาเสมัส ระหว่าง กม.215+216 – กม.220+2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ปูต๊ะ – สะปอม ระหว่าง กม.209+125 – กม.211+570 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/03/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4155 ตอน บาเจาะ - บ้านทอน ระหว่าง กม.0+012 – กม.2+025 จ.นราธิวาส ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 290 รายการ