วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ประวัติแขวงทางหลวงนราธิวาส
ลงวันที่ 08/11/2561

แขวงทางหลวงนราธิวาส เดิมชื่อ แขวงการทางนราธิวาส ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 

โดยแยกออกจากแขวงการทางปัตตานี เปิดเป็นสำนักงานชั่วคราว ณ สามแยกในเมืองนราธิวาส (ที่ทำการตำรวจทางหลวง สามแยกบายพาสในปัจจุบัน) และย้านมาอยู่ที่ สำนักงานแขวงทางหลวงนราธิวาสในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2512 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงทางหลวงนราธิวาส เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพถ่ายทางอากาศ
อาคารหลังเก่า 1 เมษายน 2512
อาคารหลังปัจจุบัน 3 สิงหาคม 2560

'